Thoracentesis/paracentesis kit,Illinois needle aspiration,Jamshidi needle bone marrow

  • Modèle / numéro de série
    Thoracentesis/paracentesis kit,Illinois needle aspiration,Jamshidi needle bone marrow Thoracentesis/paracentesis kit 10/CS - TPK1001 Lot No. (LN): 0000851185, 0000840336, 0000842215, 0000837811Illinois (TJ) needle aspiration - TIN3015, TIN3018LN: 0000841213, 0000848061, 0000841215, 0000841212, 0000852078Jamshidi (TJ) needle bone marrow - TJM4011, TJC6011, TJC3513, TJC4011 LN: 0000852932, 0000843076, 0000853878, 0000841124, 0000851431, 0000850937 ARTG: 120894, 120890, 120892
  • Manufacturer
  • 1 Event

Fabricant